Postup

Máte potíže s diskem? Smazali jste si nechtěně důležitý soubor? Nefunguje vám CD nebo DVD? Zlobí vás paměťová karta? Zanechte marného snažení a obraťte se na nás.

Ne vždy je vše ztraceno...

Pokažený disk může být velká nepříjemnost, ale ne vždy je vše ztraceno. Data na havarovaném disku, či na jiném poškozeném nosiči lze někdy zcela, jindy alespoň částečně, zachránit.

Jsme tu pro Vás...

Právě v takových situacích jsme tu pro Vás. Zabýváme se záchranou dat především z pevných disků a diskových polí všech typů a velikostí, ale i jiných médií nebo datových nosičů jako například paměťových karet, flashdisků, CD a DVD médií.

Diagnostiku provádíme zdarma...

Záleží jen na tom, zda je pro Vás cena dat vyšší než náklady na jejich záchranu. Nemusíte se však rozhodovat na slepo. Diagnostiku vadných médií a odhad nákladů na záchranu provádíme zdarma. Výjimkou jsou pouze expresní případy, které řešíme mimo pracovní dobu. U těchto zakázek je diagnostika zpoplatněna částkou 1600 Kč bez DPH za každé dodané médium. Provedení diagnostiky trvá ve většině případů do dvou pracovních hodin od dodání média.

Pohotová reakce zachraňuje Vaše data...

Paměťová média jako jsou pevné disky, paměťové karty, či CD a DVD se mohou z různých příčin poškodit. Někdy je na vině únava materiálu, jindy elektrické přepětí či neopatrnost při manipulaci. V okamžiku, kdy zjistíte, že některá cenná data nejsou přístupná, nechte médium, na kterém data jsou, pokud možno nedotčené. Jde-li o disk, nesnažte se ho opravit, nebo rozebrat, počítač ihned vypněte a zavolejte. Můžete tak zabránit neobnovitelnému zničení svých dat. Ve většině případů data nejsou nikdy zcela ztracena a včasným zásahem si můžete ušetřit dny nebo dokonce i týdny zbytečné práce.

Jak drahá je záchrana dat...

Ceny záchrany dat jsou individuální a jsou určeny především modelem disku, typem poškození a jeho rozsahem. Jestliže je záchrana dat neúspěšná, neplatí se žádný poplatek za spotřebovaný materiál nebo použité náhradní díly. Při realizaci expresní zakázky si účtujeme 50% nebo 100% příplatek oproti ceně za realizaci v pracovní době. Navýšení ceny se určuje dle závažnosti poškození, odhadu stráveného času a spotřebovaného materiálu.

U nás jsou data v bezpečí...

Zachráněná data je možné zkopírovat na jakékoliv dodané nebo od nás zakoupené médium dle dohody. Pro menší objem dat je možné použít CD nebo DVD média, která jsou do tří kusů zdarma. Každé další médium je zpoplatněno částkou 200 Kč bez DPH. Po provedení záchrany dat je námi provedená kopie dat bezplatně archivována po dobu 14 dní od převzetí. Po uplynutí této doby jsou data nenávratně smazána.

Jak je to s citlivými daty...

Průběh záchrany a následná záloha dat je v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Likvidace dat probíhá vícenásobným přepisem.